دوره 3، شماره 2 - ( 6-1397 )                   جلد 3 شماره 2 صفحات 125-134 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، شبکه بهداشت و درمان شهرستان آبیک، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی، قزوین، ایران
چکیده:   (435 مشاهده)
زمینه و هدف: در جوامع امروزی تعارض موضوعی است که اندیشه انسان را بیش از هر مسئله دیگری به خود مشغول کرده است. از طرفی به‌کارگیری هوش هیجانی و مؤلفههای آن سبب مدیریت تعارض اثر بخش می شود. این مطالعه با هدف بررسی رابطه هوش هیجانی و راهبردهای مدیریت تعارض مدیران بیمارستان‌های منتخب شهر کرج انجام گرفت.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه‌ای از نوع همبستگی است که به صورت مقطعی در سال 1396 در بیمارستان‌های منتخب شهر کرج انجام گرفت. حجم نمونه شامل 32 نفر از مدیران سطوح مختلف بیمارستان‌ها به روش سرشماری بود. داده‌ها به‌وسیله پرسشنامه‌های استاندارد جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیلی و آزمون‌ آماری همبستگی اسپیرمن، به‌ وسیله نرم افزار 19 SPSS مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: میانگین امتیاز مدیریت تعارض در بین مدیران مورد مطالعه از 134، 20/8 ± 108/3 بود. بیشترین استراتژی مدیریت تعارض مدیران، استراتژی عدم مقابله با میانگین 12/5 ± 51/5 بوده است. بررسی هوش هیجانی، وضعیت "خوب" با میانگین 18/7 ± 121/9 را در مدیران هر 2 بیمارستان نشان داد. بین راهبردهای مدیریت تعارض با مؤلفه خود انگیزی هوش هیجانی رابطه معنی داری وجود داشت.
نتیجه گیری: راهبرد "عدم مقابله" بیشترین کاربرد را بین مدیران داشت و با توجه به رابطه برخی از مؤلفه‌های هوش هیجانی (خود انگیزی) با مدیریت تعارض، می توان نتیجه گرفت، آشنایی مدیران با سایر راهبردها می تواند در زمینه کاربرد راهبردهای مدیریت تعارض راهگشا باشد و بر مدیریت منابع انسانی و بهبود عملکرد سازمان تأثیر مثبتی داشته باشد.
متن کامل [PDF 686 kb]   (211 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۷/۶/۲۶ | پذیرش: ۱۳۹۷/۶/۲۶ | انتشار: ۱۳۹۷/۶/۲۶