دوره 1، شماره 2 - ( 10-1395 )                   جلد 1 شماره 2 صفحات 145-152 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه آزاد اسلامی، بیرجند، ایران
چکیده:   (1089 مشاهده)

زمینه و هدف: عدالت ادراک شده سازمانی، به احساس و ادراک کارکنان از میزان انصاف و برابری در رفتارها و روابط کاری اشاره دارد. هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه عدالت ادراک شده سازمانی و رضایت شغلی بود.  

روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی است که در سال 1394 در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند انجام شد. جامعه پژوهش، تمام کارکنان ستادی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. تعداد 205 نفر از افراد جامعه پژوهش در مطالعه شرکت کردند. نمونه گیری به صورت طبقه ای-تصادفی انجام شد. داده ها با استفاده از پرسشنامه های استاندارد عدالت سازمانی نیهوف و مورمن (1993) و رضایت شغلی کندال و اسمیت (1969) جمع آوری و توسط نرم افزار  SPSS 16 و با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها: 83 نفر (40/5 درصد) از شرکت کنندگان، مرد و 122 نفر (59/5 درصد) زن بودند. نتایج نشان داد که بین عدالت ادراک شده سازمانی و ابعاد آن (عدالت توزیعی، رویه ای، تعاملی) با رضایت شغلی رابطه معنی داری وجود دارد (0/05 > p).

نتیجه گیری: بر اساس یافته های پژوهش، توجه مدیران دانشگاه به عدالت ادراک شده سازمانی، بهبود رضایت شغلی کارکنان را در پی خواهد داشت.

متن کامل [PDF 465 kb]   (631 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۲/۲ | پذیرش: ۱۳۹۶/۲/۲ | انتشار: ۱۳۹۶/۲/۲