دوره 2، شماره 1 - ( 3-1396 )                   جلد 2 شماره 1 صفحات 12-19 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشیار، مرکز تحقیقات سالمندی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، ایران
چکیده:   (201 مشاهده)

زمینه و هدف: رکن اصلی رشد و توسعه هر جامعه‌ای نیروی انسانی ماهر و متخصص آن جامعه است و در این میان رهبران سازمان مهمترین نقش و بیشترین تأثیر را در فرایند سازماندهی امور، دارا هستند. هدف از این مطالعه، تعیین همبستگی سبک‌های رهبری با رضایت شغلی و میزان شادکامی در کارکنان بهداشت و درمان صنعت نفت بود.

روش پژوهش: تحقیق حاضر یک مطالعه کاربردی و از نوع تحلیلی می باشد و به‌صورت مقطعی در سال های 1395-1394 انجام گرفته است. جامعه پژوهش کارکنان بهداشتی- درمانی بهداری صنعت نفت استان های مرکزی و لرستان (290 نفر) بودند که نمونه گیری به صورت سرشماری انجام پذیرفت. ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه بود. داده ها پس از جمع آوری وارد نرم افزار SPSS 20  شد و به منظور تجزیه و تحلیل متغیرهای تحلیلی از آزمون ضریب همبستگی پیرسون استفاده گردید.

یافته ها: براساس یافته ها، سبک رهبری رابطه گرا (22/04 ± 66/15)، سبک رهبری غالب بود که با رضایت شغلی (32/49 ± 176/58) کارکنان توانبخشی، درمانی و مراقبتی بهداری صنعت نفت مرکزی و لرستان همبستگی معنا داری داشت (0/01 > p،  0/579 = r).

نتیجه گیری: سبک رهبری رابطه گرا، همبستگی مستقیمی با رضایت شغلی کارکنان داشت. لذا توجه بیشتر به سبک رهبری رابطه گرا به منظور افزایش رضایت شغلی کارکنان و نیز پژوهش بیشتر جهت تعیین سبک رهبری مناسب در محیط‌های کار و تلاش در جهت ارتقاء آن توصیه می شود.

واژه‌های کلیدی: رضایت شغلی، شادکامی، رهبری
متن کامل [PDF 627 kb]   (15 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱