XML English Abstract Print


چکیده:   (200 مشاهده)

به جرات می توان مدعی شد که در طول تاریخ ظهور فناوری های مختلف هیچ نوع فناوری نتوانسته همانند فناوری اطلاعات، در بین رشته های مختلف علوم ارتباط ایجاد نماید. فناوری اطلاعات به عنوان یک پیوند دهنده، تمامی علوم روز را به کار می گیرد تا بتواند اطلاعات مورد نیاز متخصصین، صنایع، سازمان ها و بالاخره همه مردم در قسمت های مختلف جامعه را در کمترین زمان و بهترین وجه ممکن تامین نماید.    مقاله حاضر با هدف بررسی نقش فن آوری اطلاعات در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی در بیمارستان گنجویان پرداخته شد.   جامعه این تحقیق شامل 160 نفر به صورت تصادفی از کارکنان بیمارستان گنجویان بوده است. از روش تحلیل رگرسیون برای تحلیل داده ها استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد که فن آوری اطلاعات بیشترین تاثیر را در نحوه عملکرد مدیریت منابع انسانی داشته است.

     
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | پذیرش: ۱۳۹۶/۳/۳۱ | انتشار: ۱۳۹۶/۳/۳۱