دوره 2، شماره 2 - ( 6-1396 )                   جلد 2 شماره 2 صفحات 146-153 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی، یزد، ایران
چکیده:   (2029 مشاهده)

زمینه و هدف: اضطراب امتحان مشکل شایعی در میان دانشجویان و دانش آموزان است. به کار بردن راهبردهای مطالعه و یادگیری و راهبردهای مقابله با اضطراب می تواند باعث پیشرفت و بهبود عملکرد تحصیلی دانشجویان شود. هدف این پژوهش بررسی راهبردهای مطالعه و یادگیری و ارتباط آن با اضطراب امتحان در دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد در سال 1395 بود.
روش پژوهش: مطالعه حاضر، مطالعه ای تحلیلی و از نوع همبستگی است که در سال 1395 انجام شد و نتایج کاربردی دارد. جامعه هدف این پژوهش، دانشجویان دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی یزد بودند. ابزار گردآوری داده‌ها 2 پرسشنامه راهبردهای مطالعه و یادگیری وین اشتاین و پرسشنامه اضطراب امتحان ساراسون بود. تعداد نمونه لازم به روش طبقه ای- تصادفی برای انجام این پژوهش با در نظر گرفتن سطح اطمینان 95 درصد و توان 80 درصد، 350 نفر محاسبه شد. در نهایت داده‌ها با استفاده از نرم افزارSPSS 22  و با آزمون‌ ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان داد اضطراب امتحان دانشجویان با راهبردهای مطالعه و یادگیری و برخی ابعاد آن (اضطراب، نگرش، تمرکز، خودآزمایی، انتخاب ایده اصلی، راهبردهای آزمون) دارای رابطه معنادار بود (0/001 p <). علاوه بر این بین اضطراب امتحان دانشجویان با بعد‌های پردازش اطلاعات، انگیزش، راهنمای مطالعه و مدیریت زمان ارتباط معناداری وجود نداشت (0/001 p). دیگر یافته‌های پژوهش نشان داد بین راهبردهای مطالعه و یادگیری با اضطراب امتحان برحسب متغیرهای جمعیت شناختی، همبستگی معکوس و معنادار وجود داشت (0/001 p <).
نتیجه گیری: با توجه به نتایج پژوهش، بهبود راهبرد‌های مطالعه و یادگیری دانشجویان می تواند به عنوان یکی از روش‌های کاهش اضطراب امتحان، مورد توجه قرار گیرد.
 
متن کامل [PDF 798 kb]   (1127 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1396/8/20 | پذیرش: 1396/8/20 | انتشار: 1396/8/20