راهنمای تنظیم و تدوین مقالات مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

برای دریافت فایل راهنمای نگارش(که در ذیل آمده است) و فرم تعهد نامه روی نام هر کدام کلیک نمایید.

درباره مجله راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت
فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت با هدف نشر و به اشتراک گذاری آخرین یافته‌های پژوهشی در زمینه مدیریت سلامت به منظور گسترش به کارگیری علم مدیریت در بهبود نظام سلامت منتشر می شود. همچنین این نشریه تلاش می کند که سطح علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه سلامت را از طریق انتشار به موقع دستاوردهای پژوهشی ارتقا دهد. فصلنامه راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت، رسالت اصلی خود را به صورت مرتبط ساختن تئوری و عمل در مدیریت حوزه سلامت تعریف کرده است.

مقالات مورد قبول جهت چاپ در این مجله شامل موارد زیر می باشند:
الف) مقالات پژوهشی/ اصیل (Original/ Research Article) که حاصل یافته‌های تحقیقی نویسنده یا نویسندگان است.
ب) مقالات مروری (Review Articles) که شامل بررسی کلی یک موضوع علمی است و نویسنده این مقالات، باید ضمن دارا بودن تجربه علمی کافی در زمینه مورد بحث، صاحب نظر باشد. مقاله مروری بایستی با استفاده از منابع و مآخذ معتبر و جدید نوشته شده باشد.
ج) مقالات کوتاه(Short Communication)  که حاصل یافته‌های پژوهشی نویسنده یا نویسندگان است.
د) گزارش مورد مدیریتی  (Managerial Case Report)مورد کاوی یک تجربه/ سناریو مدیریتی می باشد که به صورت گزارش موردی ارائه می شود.
ه) نامه به سردبیر  (Letter to the Editor)
و) مرور (معرفی) کتاب/ رسانه  (Book and Media Reviews)
ز) تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های ملی یا بین المللی سلامت (International /National Health Policy/Plans/Programs analysis)
ح) آیه، حدیث، روایت، شعر و داستان کوتاه                                                                                                                                                
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت در صفحه اول هر شماره، یک آیه، حدیث، روایت، شعر یا داستان کوتاه دارای حداکثر 236 کلمه با ساختار کاملاً آزاد
(Free Style)  چاپ می نماید. آیه، حدیث، روایت، شعر و داستان کوتاه ارسالی باید متناسب با زمینه تخصصی مجله بوده و به صورت خلاقانه ارائه شده باشد. ضمناً برای ارسال این موارد، در سایت مجله در قسمت نوع مقاله، گزینه یک آیه یک برداشت انتخاب شده و فایل مربوطه بارگزاری گردد.
فصلنامه راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت مقالات در حوزه‌های زیر را پذیرش و منتشر می کند:
 1. مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت
 2. سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های سلامت
 3. اقتصاد سلامت و تحلیل‌های اقتصادی
 4. اقتصاد مقاومتی در حوزه سلامت
 5. مدیریت منابع سلامت
 6. برنامه ریزی و سازماندهی در حوزه سلامت
 7. ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت
 8. طرح تحول سلامت
 9. سلامت و توسعه
 10. فناوری سلامت
 11. آینده پژوهی و آینده نگاری در سلامت
 12. مدیریت بیماری‌ها و سنجش نتایج اقدامات
 13. بازاریابی مراقبت‌های سلامت
 14. مدیریت سلامت در بلایا و فوریت‌ها
 15. گزارش مورد مدیریتی در حوزه سلامت
 16. مرور(معرفی) کتاب/ رسانه
 17. تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت در سطح ملی و بین المللی
 18. مطالعات تطبیقی در حوزه سلامت
* مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، مقالات در حوزه های فوق را به زبان فارسی (full text فارسی) و با چکیده انگلیسی منتشر می نماید.
 
موازین قانونی و اخلاقی در نشر مقالات:
 1. نشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا خارجی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسنده(گان) باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
 • چاپ مقاله ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است  بلا مانع می باشد امّا ضروری است که مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام گردد.
 1. کلیه نویسندگان مقاله از ارسال آن مطلع بوده و فرم تعهد نامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد:
 • مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی تمامی افراد بر عهده نویسنده مسؤول می باشد.
 • مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر با توجه به میزان مشارکت آنان، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش درصورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده(گان) است.
 • مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.
 1. مجله در پذیرش یا عدم پذیرش مقالات، آزاد است و نیز حق ویرایش علمی، ادبی، استنادی و تلخیص مقالات را برای خود محفوظ می‌داند.
 2. مسؤولیت صحت و سقم منابع و مطالب چاپ شده در هر صورت بر عهده نویسنده یا نویسندگان مقاله خواهد بود.
 3. شرایط نویسندگی: ذکر اسامی نویسندگان در مقاله  بایستی طبق معیار‌های تعریف شده توسط کمیته سردبیران مجلات علوم پزشکی دنیا (ICMJE) باشد، بر این اساس شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می شود که همه معیارهای زیر را داشته باشد: 1- سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر را داشته باشد: الف)ارایه‌ی ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه ب)جمع آوری داده‌ها  ج) آنالیز و تفسیر 2- در نوشتن مقاله به صورت پیش نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد. 3- مقاله نهایی شده را مطالعه و تایید کرده باشد. 4- پاسخگویی مناسب داشته باشد و صحت و درستی تمام بخش‌ها ی مقاله را تضمین نماید.
 4. سوء استفاده علمی: مجله از پذیرش مقالاتی که بر اساس استانداردهای موجود دارای سوء رفتار علمی،فریبکاری و سرقت معنوی (علمی-ادبی) باشد، خودداری می نماید.
مطالب مقاله نبایدکپی از مقالات مشابه باشد و نویسندگان مقاله، در صورت استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر، بایستی به روش مناسب، استناد نموده و منبع را ذکر نمایند و یا با کسب اجازه در موارد ضروری باشد.
این مجله با استفاده از نرم افزار های مناسب سرقت معنوی را مورد بررسی قرار می دهد. نویسندگان نیز می توانند بررسی سرقت ادبی چکیده لاتین خود را در سایت plagscan و  Plagiarism Checker  برای دفتر مجله ارسال نمایند.
 
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت هنوز به عضویت کمیته اخلاق نشر ( COPE) در نیامده است ولی خود را ملزم به رعایت اصول آن می‌داند و همچنین سعی خواهد نمود در آینده نزدیک عضو COPE شود.
 
7. تعارض منافع:  نویسنده(گان) باید همه وابستگی‌هایی را که ممکن است به عنوان ایجاد تعارض منافع در نظر گرفته شود، آشکار سازند و هرگونه کمک مالی و غیر مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. لازم به ذکر است با توجه به اینکه تعارض منافع، بخشی از اخلاق پژوهشی است مجله حق هر گونه تصمیم گیری در مورد مقاله‌هایی که تضاد را مطرح نکردند خواهد داشت و پاسخگوی اختلافات و شکایات نویسندگان و حامیان در این زمینه نخواهد بود.
8. راهنماهای اخلاقی :ملاحظات اخلاقی بایستی در قسمت روش کار آورده شود و چگونگی مراعات معیار‌های اخلاقی در پژوهش ذکر شود:
 • مشخص شود که رضایت و مشارکت آگاهانه از تمامی شرکت‌کنندگان در پژوهش گرفته شده است و یا در صورت عدم توانایی مشارکت کنندگان به ارائه، رضایت آگاهانه از سرپرست قانونی آن‌ها گرفته شده است.
 • رعایت اخلاق پژوهشی، پزشکی و حرفه ای در مقاله باید مورد توجه باشد و نام مؤسسه‌ای که پژوهش را به لحاظ اخلاقی تصویب کرده است آورده شود.
 • مقاله بایستی دارای تأیید کمیته اخلاق باشد و این موضوع در متن مقاله مورد اشاره قرار گیرد و تاییدیه کمیته اخلاق برای دفتر مجله ارسال گردد.
 • شیوه محرمانه نگه داشتن اطلاعات افراد یا سازمان حسب مورد توضیح داده شود.
 • سایر موارد حسب مورد توضیح داده شود.
9. پشتیبانی مالی: در صورت پشتیبانی مالی از پژوهش لازم است نام مؤسسه و یا سازمان پشتیبانی‌کننده و شماره‌ی طرح آورده شود.
هزینه: این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند. بارگزاری و ارسال مقاله به مجله و همچنین دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده رایگان می باشد.
شیوه داوری :مقالات رسیده به دفتر مجله، در صورت تایید عنوان و رعایت اصول نگارشی مجله،  به صورت محرمانه و بی نام برای 2 یا 3 داور همتا  که حتی الامکان از اعضای هیات تحریریه مجله نباشند، ارسال می‌گردد (double blind peer reviewing) و پس از اخذ نظر داوران و تایید هیات تحریریه، در صورت پذیرش اولیه مقاله، اشکالات مطرح شده جهت اصلاح، به نویسنده مسؤول اعلام می‌گردد. نویسنده بایستی در اسرع وقت اصلاحات را انجام داده و مقاله را به دفتر مجله عودت دهد. پس از کنترل انجام اصلاحات درخواستی، مقاله، جهت تایید اصلاحات، مجدد برای داوران ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی داوران، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. متوسط زمان داوری مقالات تا پذیرش نهایی 4 تا 6 ماه می باشد.
راهنمای کلی تنظیم مقالات:
○  متن مقاله  باید در نرم افزارMS-Word  در اندازه A4 با فونت Bnazanin (سایز سر عنوان اصلی 14 Bnazanin/ bold، سر عنوان فرعی 12 Bnazanin/ bold و متن 12Bnazanin) با فاصله سطر 1.15 سانتی متر و با حاشیه 3 سانتی متر از بالا و پایین و 2.5 سانتی متر از چپ و راست تایپ شده باشد. هم چنین متن انگلیسی با فونت Times New Roman (عنوان انگلیسی 12 Times New Roman/bold و متن 11 Times New Roman) تایپ شده باشد.
موقعیت استفاده اندازه قلم و نام قلم
عنوان فارسی مقاله 14  BTitr/
متن مقاله 12Bnazanin  
عناوین فرعی صفحه عنوان و عناوین بخش‌های متن مقاله (مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری و..) 12 Bnazanin/ bold
عنوان انگلیسی مقاله 14 Times New Roman/bold
چکیده و متن انگلیسی 11 Times New Roman
زیر عنوان‌های چکیده انگلیسی 11 Times New Roman/bold
منابع 10 Times New Roman
عنوان جدول و شکل و... 10  Bnazanin/
متن جدول و... 10Bnazanin  
پانوشت جدول (نوشته‌های زیر جدول که به توضیح علایم و یا عبارات اختصاری در جدول اشاره دارد) 9Bnazanin  
 
  عکس‌ها با فرمت , TIF JPEG یا GIF باشند تا واضح ترین تصویر را در نسخه ی تارنمای مقاله داشته باشند.
  زبان مجله فارسی با چکیده انگلیسی است، بنابراین می بایست متن مقاله از نظر نگارش ادبی بدون ایراد بوده و آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود.
  در صورت به کار بردن معادل فارسی اصطلاحات علمی و یا استفاده از اصطلاحات زبان انگلیسی، اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز اضافه شود.
اختصارات (مخفف‌ها): تنها در صورتی که اختصارات استاندارد مورد استفاده باشند (مانندgr  به مفهوم گرم)، قابل قبول می باشند.
سر واژه‌ها: در چکیده مقاله از سر واژه به جز در موارد بسیار مصطلح مانند  AIDSاستفاده نشود. همچنین در متن مقاله سرواژه‌ها در اولین استفاده به صورت کامل (و سرواژه داخل پرانتز) و در موارد بعدی به صورت سرواژه ارائه شود.
  اسامی و نام افراد خارجی در متن به زبان فارسی آورده شود.
  واژه (درصد) با حروف نوشته شود (مثال 29 درصد به جای % 29) و اعداد اعشار به شکل فارسی ارائه گردد مثلاً 06/15 نه به شکل انگلیسی 15.06 و رقم اعشار در تمام متن مقاله یک دست باشد مثلاً تا 2 رقم.
  تمامی اعداد در متن و جداول و برچسب‌ها در نمودار به شکل فارسی باشند و به صورت ریاضی نوشته شود.
  تمامی جداول با فرمت و زبان فارسی طراحی شوند (از راست به چپ) و زمینه جداول و نمودار سفید باشد و راهنمای نمودار در سمت راست نمودار بیاید.
علامت نقل قول به صورت فارسی یعنی گیومه "    " استفاده شود.
در متن از پاورقی و زیرنویس استفاده نشود و مطالب در قالب متن ارائه شود.
نویسندگان بایستی در هنگام ارسال مقاله بعد از ذکر نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‌ها، شناسه رایگان ارکید آنان را نیز در فایل مقاله ذکر نمایند.
روش نگارش مقالات:   
 • صفحه عنوان:
در صفحه اول یا عنوان موارد زیر باید آورده شود:
 1.  عنوان کامل مقاله: (عنوان مقاله لازم است در برگیرنده موضوع پژوهش، شفاف،کوتاه، فاقد قضاوت اخلاقی و تا حد ممکن جذاب و حداکثر 20 کلمه باشد.)
 2. عنوان کوتاه یا مکرر(Running title )(حداکثر 40 کاراکتر): عنوان کوتاهی است که برای استفاده در سر صفحات مقاله مورد استفاده قرار می گیرد.
 3. نوع مقاله: اصیل، مروری، نامه به سردبیر و یا ....
 4. نام و نام‌خانوادگی کامل نویسنده(گان): نام نویسنده مسؤول با ستاره مشخص گردد.
 5. رتبه علمی و آخرین مدرک تحصیلی(Ph.D., MD, MSc, MA, BSc) نویسنده (گان)
 6. وابستگی سازمانی نویسنده(گان)
 7. آدرس کامل نویسنده مسؤول: شامل نشانی دقیق پستی، پست الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر شود.
 8. کاربرد مدیریتی(Key Managerial Point): یک کاربرد مدیریتی مقاله به صورت عبارت کوتاه ذکر شود.
 
اجزاء بدنه مقالات (Main Body):
 1. مقاله پژوهشی/ اصیل:
مقاله پژوهشی/ اصیل شامل صفحه عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، روش پژوهش، یافته‌ها، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، مشارکت نویسندگان، سازمان حمایت کننده، تعارض منافع، منابع و چکیده انگلیسی می باشد. مقاله پژوهشی/ اصیل بایستی بدون احتساب صفحه عنوان، چکیده و منابع حداکثر 3 هزار کلمه باشد.
 1. مقاله مروری:
 • مقاله مروری تحلیلی یا سیستماتیک: دارای همان ساختار مقالات پژوهشی اصیل می باشد.
 • مقالات مروری غیر سیستماتیک: شامل صفحه عنوان، چکیده فارسی، مقدمه، روش پژوهش و مرور، شرح مقاله (شرح یافته‌های مهم مقالات بررسی شده)، نتیجه گیری، سپاسگزاری، تعارض منافع، مشارکت نویسندگان، منابع و چکیده انگلیسی می باشد.
مقاله مروری بدون احتساب صفحه عنوان، چکیده و منابع حداکثر 4 هزار کلمه باشد.
 1. مقالات کوتاه: 
ساختار مقاله کوتاه مانند ساختار مقاله اصیل و تعداد کلمات مقاله کوتاه حداکثر 2 هزار کلمه می باشد.
 1. گزارش مورد مدیریتی:
 گزارش مورد مدیریتی شامل صفحه عنوان، مقدمه، معرفی مورد، بحث و نتیجه گیری، کاربرد‌های مدیریتی، منابع و چکیده انگلیسی بدون ساختار می باشد.
 1. نامه به سر دبیر:
نامه به سردبیر به صورت یک نامه حداکثر هزار کلمه می باشد. این مقالات نیاز به ساختار ندارند اما داشتن چکیده انگلیسی ضروری است.
 1. تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت:
تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت شامل عنوان سیاست/ برنامه، مقدمه، روش پژوهش، تحلیل سیاست (مزایا و معایب)، پیشنهادات، منابع، چکیده انگلیسی بدون ساختار می باشد. تعداد کلمات تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت بایستی حداکثر 1500 کلمه باشد.
 1. مرور (معرفی) کتاب/ رسانه:
مرور (معرفی) کتاب/ رسانه شامل عنوان کتاب/ رسانه، محتوای کتاب/ رسانه، نتیجه گیری، منابع و چکیده انگلیسی بدون ساختار می باشد. تعداد کلمات مرور (معرفی) کتاب/ رسانه بایستی حداکثر هزار کلمه باشد.
روش نگارش بدنه مقالات:
 • چکیده فارسی
چکیده مقاله پژوهشی:
چکیده مقاله پژوهشی بایستی به ‌طور ساختار یافته (Structured Abstract)، دقیقا بیانگر و معرف محتوای اصلی مقاله و حداکثر 300 کلمه، شامل موارد زیر باشد:
 • زمینه و هدف: شامل تعریف متغیر یا متغیر‌ها، هدف پژوهش می باشد.
 • روش‌پژوهش: در مقالات پژوهشی و کوتاه شامل نوع مطالعه، روش نمونه گیری و حجم نمونه، ابزار گرد آوری داده و روش تجزیه و تحلیل و در مطالعات مروری شامل پایگاه‌های جستجو شده، روش ارزیابی مطالعات و تعداد مطالعه وارد شده در مقاله می باشد.
 • یافته‌ها
 • نتیجه‌گیری
 • واژه‌های کلیدی:  (بین 3 تا 6 کلمه)، برای انتخاب واژه‌های کلیدی از لیست MeSH ایندکس مدیکوس استفاده شود.)http://www.nlm.nih.gov/mesh/MBrowser.html(
چکیده مقاله مروری:
چکیده مقاله مروری بایستی ساختار یافته شامل عنوان، هدف، منابع اطلاعات، روش‌های انتخابی برای مطالعه، یافته‌ها، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی و حداکثر 300 کلمه باشد.
چکیده مقاله کوتاه:
چکیده مقاله کوتاه مانند مقالات پژوهشی می باشد.
چکیده مقالات گزارش مورد مدیریتی:
چکیده مقالات گزارش مورد مدیریتی بایستی ساختار یافته شامل زمینه، مورد، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی در حداکثر 125 کلمه باشد.
چکیده تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت:
چکیده تحلیل سیاست‌ها و برنامه‌های سلامت بایستی ساختار یافته شامل عنوان سیاست، تحلیل سیاست، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی در حداکثر 125 کلمه باشد.
چکیده معرفی (مرور )کتاب/ رسانه:
چکیده معرفی (مرور) کتاب/ رسانه بایستی ساختار یافته شامل عنوان کتاب، معرفی کتاب، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی در حداکثر 125 کلمه باشد.
 • متن مقاله:
متن مقاله شامل موارد زیر می باشد:
 1. مقدمه: در مقدمه موارد زیر در حداکثر هزار کلمه ذکر گردد:
*تعریف متغیر‌ها (تشریح موضوع پژوهش)      *اهمیت پژوهش          *مرور خلاصه مطالعات پیشین        *هدف پژوهش            
 1. روش پژوهش:
در روش پژوهش موارد زیر حسب مورد نوشته شود:
 1. نوع پژوهش و روش پژوهش (طراحی پژوهش بویژه در مورد مطالعات مداخله ای)
 2. جامعه پژوهش، واحد آماری
 3. معیار‌های ورود به و خروج از مطالعه
 4. نمونه پژوهش
 • روش نمونه گیری
 • حجم نمونه ( یا نحوه برآورد حجم نمونه و پارامترها و فرمول)
  1. روش و ابزار گردآوری داده‌ها و چگونگی اعتبار سنجی آن
انواع ابزار گردآوری داده‌ها:
 • پرسشنامه: نام پرسشنامه (نام مبدع پرسشنامه)، سال تدوین، رفرنس پرسشنامه، تعداد سؤال، تقسیم بندی سؤالات (ابعاد)، نحوه پاسخ دهی، نحوه تجزیه و تحلیل امتیازات حاصل، روایی و پایایی
 • مصاحبه: فرد (افراد) مصاحبه کننده، (افراد) مصاحبه شونده، ویژگی‌های افراد مصاحبه شونده، نحوه انتخاب مصاحبه شوندگان، نحوه اخذ رضایت از مصاحبه شوندگان، زمان و مکان مصاحبه، استراتژی مصاحبه (عمیق/ سطحی)، روش مصاحبه (ساختاریافته/ نیمه ساختاریافته/ بدون ساختار)، روش ثبت پاسخ‌های مصاحبه شوندگان، روش پیاده سازی مصاحبه، فرد مسؤول پیاده سازی مصاحبه، روش تحلیل مصاحبه‌ها، شکل ارائه نتایج و تحلیل مصاحبه‌ها
 • مشاهده:  فرد (افراد) مشاهده گر، افراد/ پدیده‌های مشاهده شونده، زمان و مکان مشاهده، چگونگی ثبت مشاهدات، چگونگی استخراج یافته‌های مشاهده، چگونگی ارائه نتایج مشاهدات، چگونگی تحلیل نتایج مشاهدات
  1. مکان و زمان انجام پژوهش
  2. روش‌های آماری شامل ابزار یا نرم افزارهای آماری مورد استفاده و ذکر مورد استفاده آن‌ها و شماره ویرایش آن مثلاً SPSS 16   و آزمون‌های آماری مورد استفاده، جهت تجزیه وتحلیل داده‌ها
  3. ملاحظات اخلاقی پژوهش (طبق کدهای اخلاق پژوهشی وزارت بهداشت/ بر حسب مورد شماره نامه تأییدیه کمیته اخلاق و شماره ثبت پژوهش در پایگاه ثبت کارآزمایی بالینی معتبر)
3-یافته‌ها:
یافته‌های پژوهش شامل مهمترین نتایج به دست آمده می باشد و بایستی پاسخ لازم به اهداف، سؤالات و فرضیات مطرح شده را بدهد. یافته‌ها با ترتیب منطقی باید در قالب متن، جدول و نمودار و شکل ارائه شوند.
 • تعداد کل جداول و نمودار‌ها و اشکال متناسب با حجم مقاله باشد (به ازای هر هزار کلمه متن 1 مورد) و تمام جداول و نمودارها و اشکال شماره داشته باشند.
 • عنوان جداول با شماره در بالا و در نمودارها و اشکال پایین آن آورده شود و هر یک دارای عنوان فارسی،گویا و کامل باشد. مثل جدول1: عنوان جدول
 • از تکرار یافته‌ها پرهیز گردد. محتوای جداول و.. نباید مجدداً در متن تکرار شوند و به جای آن به شماره جدول ارجاع داده شود.
 • در پایین جداول و نمودارها و اشکال به صورت زیرنویس به طور خلاصه راجع به جدول یا نمودار یا شکل و با اشاره به نام و نتیجه آزمون توضیح داده شود.
 • ترتیب جداول و نمودارها و اشکال با ترتیب اهداف همخوانی داشته باشد.
 • جداول و نمودارها و اشکال باید بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا باشد: فهم آن‌ها نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.
4-بحث:
بحث مقاله شامل موارد زیر می باشد:
 1. تحلیل و تفسیر نتایج به دست آمده (توسط پژوهشگر):  یافته‌ها نباید به صورت تفصیلی در بحث تکرار شوند.
 2. مقایسه یافته‌های پژوهش با یافته‌های مطالعات پیشین برای رد یا حمایت از نتایج به دست آمده
 3. جنبه‌های مهم و جدید پژوهش
 4. نقاط قوت و محدودیت‌های پژوهش
 • در نقاط قوت و محدودیت‌های پژوهش میزان تعمیم پذیر بودن یافته‌ها باید به وضوح ذکر گردد.
 • منظور از محدودیت‌ها، آن دسته از مشکلاتی است که توسط پژوهشگر قابل رفع نمی باشند نظیر کمبود مطالعات علمی پیشین در یک زمینه خاص. بنابراین مسائل اجرایی نظیر کمبود وقت، همکاری ضعیف جامعه پژوهش و ... که کمابیش در همه مطالعات وجود دارند (و پژوهشگر باید در جهت رفع آنها تلاش نماید) محدودیت پژوهش به حساب نمی آیند.
5-نتیجه گیری:
نتیجه‌گیری شامل نقطه نظر نهایی نویسنده (بدون منبع) و کاربرد پژوهش در توسعه علم مدیریت سلامت و مهمترین پیشنهادات اجرایی حاصل از پژوهش در حد 2 پاراگراف می باشد. در این قسمت زمان افعال آینده و یا حال نوشته می شود.
 • سپاسگزاری:
در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند قدردانی کرد. این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که به صورت مادی یا معنوی (کمک فنی، نوشتاری و غیره) نویسنده(گان) را یاری کرده اند. لازم است که حتی الامکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آنها ایفاد نموده اند به اختصار ذکر شود.
 • مشارکت نویسندگان:
در این بخش میزان مشارکت هر یک از نویسندگان مقاله ذکر گردد. ضمناً با توجه به فرآیند داوری کور  (Belinded Review)در این بخش از ذکر نام کامل نویسندگان خودداری گردد و حروف اول نام و نام خانوادگی جلوی عناوین ذیل نوشته شود مانند: س. الف
طراحی پژوهش:                           جمع آوری داده‌ها:
تحلیل داده‌ها:                              نگارش و اصلاح مقاله:
 • سازمان حمایت کننده:
در صورتی که مقاله حاصل نتایج طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، لازم است نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه طرح یا پایان نامه همراه با شماره طرح اعلام گردد. اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته، حتماً قید گردد. به عنوان مثال: این مطالعه از سوی هیچ سازمانی مورد حمایت مالی قرار نگرفته است یا این مقاله برگرفته از پایان نامه مقطع.... رشته ... می باشد که توسط ........ مورد حمایت مالی قرار گرفته است و یا این مقاله حاصل طرح تحقیقاتی با شماره..... می باشد که با حمایت......... انجام شده است.
 • تعارض منافع:
نویسنده(گان) بایستی هرگونه کمک مالی و غیر مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند. گزارش تعارض منافع موجب رد مقاله نمی‌شود ولی ما مایل هستیم از آن آگاه باشیم.
 • منابع:
شیوه نگارش منابع به شرح ذیل می باشد:
تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط و به روز باشند. کلیه منابع و مآخذ مقاله باید به زبان انگلیسی (منابع فارسی به زبان انگلیسی ترجمه شوند) و به شیوه ونکوور نوشته شوند، بدین صورت که منابع به ترتیب استفاده آن‌ها در متن از شماره یک شماره گذاری و بلافاصله بعد از استفاده از هر منبع شماره منبع، داخل پرانتز درج گردد و نقطه پایان جمله پس از پرانتز قرار داده شود مثل (1). و در پایان مقاله تمامی منابع به ترتیب شماره نوشته شود.
* استفاده از منابع غیر لازم فقط به نیت افزایش منابع مجاز نمی باشد.
* برای به حداقل رساندن خطا در نگارش منابع، بهتر است از نرم افزارهای مدیریت اطلاعات کتابشناختی مانند Reference Manager و Endnote  استفاده شود.
*اگر چند منبع به طور همزمان ارائه می شود مثلا منبع 6 ، 5 ، 4 ، 3 در متن به صورت (6-3) معرفی گردند. در قسمت بحث یافته‌ها گاهی ترکیبی از شماره گذاری‌های بالا استفاده می شود مانند(8-7،4،1).
تعداد منابع
 • تعداد منابع استفاده شده برای مقالات پژوهشی/ اصیل حداکثر 40 مورد می باشد.
 • تعداد منابع استفاده شده برای مقالات مروری حداقل 25 منبع معتبر می باشد.
 • تعداد منابع استفاده شده برای مقالات کوتاه حداکثر 15 مورد می باشد.
 • تعداد منابع استفاده شده برای سایر انواع مقالات حداکثر 10 مورد می باشد.
 • استناد به مجلات (تا شش نویسنده):
نام خانوادگی نویسنده ی اول حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم  ‌حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم، تا نویسنده ششم. عنوان کامل مقاله. عنوان مجله سال انتشار مجله؛ دوره (شماره): شماره صفحه اول مقاله- شماره صفحه آخر مقاله.
Example: Bragard I, Dupuis G, Razavi D, Reynaert C, Etienne AM. Quality of work life in doctors working with cancer patients. Occup Med 2012; 62(1): 34-40.
 • استناد به مقالات فارسی:
استناد به مقالات فارسی مانند مقالات لاتین و به زبان انگلیسی می باشد و در انتهای منبع کلمه [Persian] افزوده شود که مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است.
  Example: Norouzi Chakoli A, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. Science Production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI Statistics. Ketab 2007; 18(3): 71-90. [Persian]
تذکر 1: در صورت وجود شماره‌های DOI, PMID, PMCID، این شماره‌ها در انتهای منبع ذکر شوند.
تذکر 2: عنوان همه مجلات مطابق سبک به کار برده شده در مدلاین، مخفف باشد. فهرست عناوین مخفف را می‌توانید در سایت www.nlm.nih.gov پیدا کنید.
  Example: Ajami S, Bagheri Tadi T. Barriers for Adopting Electronic Health Records (EHRs) by Physicians. Acta Inform Med 2013; 21(2): 129-34. doi: 10.5455/aim.2013.21.129-34.
 توجه: اگر تعداد نویسندگان هر کدام از منابع بیش از 6 نفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت et al. ذکر شود. ضمناً، در تعدادی از مجلات به جای دوره یا جلد از عبارت سال استفاده می شود برای مثال سال پنجم که برابر با دوره است.
 • استناد به کتاب تا شش نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده‌ی اول حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی اول، نام خانوادگی نویسنده‌ی دوم حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی دوم، تا نویسنده‌ی ششم. عنوان کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
Example: Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R. Health Reform .4th ed. USA: Oxford University Press, Inc.; 2004: 33-5.
 • سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر:
چنانچه نویسنده یا ناشر یک اثر، سازمان باشد نام آن سازمان به جای نام نویسنده ارائه می شود. بقیه‌ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می گردد.
 • استناد به کتاب با بیش ازشش نویسنده:
بعد از نویسنده ی ششم واژه ی«.et al» اضافه می شود.
Example:Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R, et al. Getting Health Reform Right: A Guide to Improve Performance. USA: Oxford University Press, Inc.; 2008: 101-11.
 • استناد به فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزا است:
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان) فصل. عنوان فصل.In:  نام خانوادگی ویراستار اول کتاب حرف اول نام کوچک ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی ویراستار دوم کتاب حرف اول نام کوچک ویراستار دوم کتاب، .editors عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتابp.: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
Example: Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995. P: 361-80.
 • استناد به کتاب فارسی:
استناد به کتاب‌های فارسی مانند کتاب‌های انگلیسی می باشد و در انتهای منبع، کلمه[Persian] افزوده شودکه مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است.
Example: Jadidi R, Nasiripour AA. Medical Equipment Management in hospitals. Arak: Arak University of Medical Sciences Press; 2008: 20-1. [Persian]
 • استناد به ترجمه کتاب:
 نام خانوادگی نویسنده اصلی حرف اول نام کوچک نویسنده اصلی. نام کتاب. شماره ویرایش. ترجمه Translated by) نام کوچک مترجم نام خانوادگی مترجم(. محل انتشار کتاب ترجمه شده: نام ناشرکتاب ترجمه شده؛ سال انتشار: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
 مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Example: Zimen S. End of Traditional Marketing Area. 2nd ed. (Translated by Sajad Bagherloo).Tehran: Mobaleghan Publication; 2004: 49-50.[Persian]
 • استناد به  مقالات  ارائه شده درهمایش ‌های علمی:
  نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). عنوان مقاله. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال ماه روز (های) همایش؛ برگزار کننده همایش، شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات: صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله.
Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th World Congress on Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland; 1992: 1561-5.
 • استناد به  صفحه وب:
 نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). عنوان مقاله. آدرس اینترنتی. تاریخ آخرین دسترسی.
Example: Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?.  Available from URL: http://biomed.niss.ac.uk. Last Access: mar 3, 2014.
 • استناد به پروژه، پایان نامه و رساله دکتری:
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده. عنوان کامل پایان نامه [مقطع تحصیلی ارائه پایان نامه]. شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه.
 Example: Wood MA. A study of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision conferencing [Ph.D. Thesis]. Perth (WA): Curtin University of Technology, Factualy of health sciences; 2004.
 • اگر پایان نامه یا رساله به فارسی می باشد، در انتها [Persian] نگاشته شود.
 • استناد به گزارش:
نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان گزارش. سازمان منتشر کننده گزارش: کشور، شهر. سال گزارش: شماره صفحات مورد استفاده.
Example: Worl Health Organization. World health Statisiics report on global health goals for 194 countries. Who: Switzerland, Geneve. 2015: 5-8.
 • چکیده انگلیسی:
 • عنوان
 • نوع مقاله
 • نام و نام خانوادگی نویسنده(گان): (نام نویسنده مسؤول با ستاره مشخص شود.)
 • رتبه علمی و آخرین مدرک تحصیلی (Ph.D., MD, MSc, MA, BSc) نویسنده(گان)
 • برگردان انگلیسی وابستگی سازمانی نویسنده(گان)
 • آدرس کامل نویسنده مسؤول: شامل نشانی دقیق پستی، پست الکترونیک، شماره تلفن ثابت و همراه ذکر شود.
 • برگردان انگلیسی سازمان حمایت کننده (Funding)
 • برگردان انگلیسی تعارض منافع (Competing Interests)
 
چکیده انگلیسی لازم است دارای ساختار و حداکثر 300 کلمه شامل موارد زیر باشد:
 • بدنه چکیده: ساختار یافته شامل  Background- Methods- Results- Conclusion- Keywordsمی باشد.

*چکیده انگلیسی لزوما ترجمه چکیده فارسی نمی باشد اما ضروری است که از لحاظ مفهوم معادل چکیده فارسی باشد.
 
  روش ارسال مقالات
  اساتید، صاحب نظران، پژوهشگران و دانشجویان محترم می‌توانند مقالات خود را با رعایت اصول و موارد بالا، به همراه 1) فرم تعهد نامه امضاء شده توسط تمامی نویسندگان  به ترتیب درج در مقاله و 2) فایل‌های پشتیبان شامل تأییدیه کمیته اخلاق و .... به صورت  On Line و از طریق تارنمای فصلنامه به آدرس  mshsj.ssu.ac.ir برای مدیر اجرایی ارسال نمایند.
   * فرم تعهد نامه از قسمت " راهنمای نگارش مقاله در برای نویسندگان " تارنمای مجله قابل دستیابی است.
 
  نشانی مجله
یزد، میدان عالم، بلوار شهدای گمنام، پردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، دانشکده بهداشت، دفتر مجله راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت                     تلفن: 38209142 - 035
  پست الکترونیکی:    editorMSHSJssu.ac.ir         آدرس وبگاه: mshsj.ssu.ac.ir


دفعات مشاهده: 17594 بار   |   دفعات چاپ: 410 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2020 All Rights Reserved | Management Strategies in Health System

Designed & Developed by : Yektaweb