Close

Logo

مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

هیأت تحریریه
دکتر امید براتی
مدرک یا رتبهدانشیار
پست الکترونیکomidbarati40gmail.com
پست سازمانیدانشیار
محل خدمتدانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
آخرین بروزرسانی1399/11/19

[ خروج ]   [ برگشت به فهرست افراد ]
URL: