فهرست افراد


دکتر محمد عرب
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
arabmohatums.ac.ir
دکتر علی جنتی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز
Janati1382gmail.com
دکتر امید براتی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
omidbarati40gmail.com
دکتر مسعود فردوسی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان
ferdosi1348yahoo.com
دکتر علی وفایی‌نجار
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
vafaeeamums.ac.ir
دکتر حسین ابراهیمی‌پور
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مشهد
ebrahimipourhmums.ac.ir
دکتر محمد‌رضا امیر‌اسماعیلی
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
mohammadreza.amiresmailigmail.com
دکتر محمود نکویی‌مقدم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
mahmood.nekoeimoghadamgmail.com
دکتر ناهید حاتم
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
hatamnsums.ac.ir
دکتر ابراهیم جعفری‌پویان
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران
jaafaripooyantums.ac.ir
دکتر محمد‌حسن احرامپوش
استاد
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
ehrampoushssu.ac.ir
دکتر امیر‌اشکان نصیری‌پور
دانشیار
دانشگاه آزاد اسلامی تهران
nasiripoursrbiau.ac.ir
دکتر محمد‌امین بهرامی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
aminbahrami1359gmail.com
دکتر راضیه منتظرالفرج
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
r.montazeralfarajyahoo.com
دکتر پیوند باستانی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
bastanipsums.ac.ir
دکتر امین ترابی‌پور
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز
amintorabipoorgmail.com
دکتر روح‌اله عسکری
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
r.asqarissu.ac.ir
دکتر رامین روانگرد
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز
ravangardsums.ac.ir
دکتر محمد رنجبر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
m.ranjbarssu.ac.ir
دکتر میلاد شفیعی
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
milad.shafiissu.ac.ir
دکتر محسن پاکدامن
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
mpakdamanssu.ac.ir
دکتر محمد زارع‌زاده
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
zamomehdiyahoo.com
دکتر محمد‌کاظم رحیمی‌زارچی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
rahimi_1399yahoo.com
دکتر سارا جام برسنگ
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
s.jambarsanggmail.com
دکتر حسن جعفری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
h.jafaryssu.ac.ir
دکتر ساناز زرگر
دانشیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ارتش
sanazzargaryahoo.com
دکتر فریماه شمسی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
f.shamsissu.ac.ir
دکتر حسین عامری
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
hamery7yahoo.com
دکتر مرتضی عرب‌زوزنی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بیرجند
arab.htagmail.com
دکتر مراد علیزاده
استادیار
دانشگاه خلیج فارس بوشهر
moradalizadeh78gmail.com
دکتر لیلا والی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمان
vali1386gmail.com
دکتر شقایق وحدت
استادیار
دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب
sh_vahdatazad.ac.ir
غلامرضا احمدی‌طهرانی

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
gh.a.tehranigmail.com
دکتر سید مسعود موسوی
استادیار
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد
m.mousavihp93gmail.com

مشاهده فهرست تمام بخش ها
مشاهده افراد تمام بخش ها

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2022 CC BY-NC 4.0 | Management Strategies in Health System

Designed & Developed by : Yektaweb