مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت- اخبار نشریه
فصلنامه راهبرد های مدیریت در نظام سلامت

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۷/۵/۱۳ | 
  • فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت با هدف نشر و به اشتراک گذاری آخرین یافته های پژوهشی در زمینه مدیریت سلامت به منظور گسترش به کارگیری علم مدیریت در بهبود نظام سلامت منتشر می شود. همچنین این نشریه تلاش می کند که سطح علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه سلامت را از طریق انتشار به موقع دستاوردهای پژوهشی ارتقا دهد. فصلنامه راهبرد های مدیریت در نظام سلامت، رسالت اصلی خود را به صورت مرتبط ساختن تئوری و عمل در مدیریت حوزه سلامت تعریف کرده است.
  • اولین شماره این فصلنامه در پاییز 1395 منتشر شده است.
  • این مجله اخیراً در پایگاه‌هایی نظیر Google Scholar, Index Copernicus, DOAJ, ISC نمایه شده است.

 
نشانی مطلب در وبگاه مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت:
http://mshsj.ssu.ac.ir/find.php?item=1.118.26.fa
برگشت به اصل مطلب