دوره 1، شماره 1 - ( 1395 )                   جلد 1 شماره 1 صفحات 27-21 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print


دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (3395 مشاهده)

زمینه و هدف: مدیریت مشارکتی با افزایش مشارکت و تعهد کارکنان به سازمان، می‌تواند یکی از راه‌های کاهش مقاومت در برابر تغییر باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر از دیدگاه مدیران در بیمارستان‌های آموزشی شهر یزد انجام شد.
روش پژوهش: پژوهش حاضر، پژوهشی تحلیلی، مقطعی و کاربردی است که در سال 1392 با مشارکت 81 نفر از مدیران ارشد، میانی و عملیاتی شاغل در بیمارستان‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد انجام شده است. داده‌های پژوهش توسط 2 پرسشنامه محقق ساخته‌ی مدیریت مشارکتی و مقاومت در برابر تغییر جمع‌آوری شد. روایی محتوایی و صوری ابزارهای تحقیق به تایید اساتید و متخصصان رسانده شد و پایایی آن‌ها به وسیله ضریب آلفای کرونباخ به ترتیب  0/78 و 0/70 به دست آمد. داده‌های جمع‌آوری شده توسط نرم‌افزار آماری SPSS 19 و با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد که مدیریت مشارکتی دارای رابطه معکوس معنی‌دار با مقاومت در برابر تغییر است (0/300 - =, r 05/ 0 >p ). 2 مؤلفه ی مدیریت مشارکتی شامل مشارکت در اجرا (0/325 -  =r  ,0/05 >p ) و کنترل و نظارت (0/292 -  =r  , 05/ 0 >p ) نیز با مقاومت در برابر تغییر، رابطه معکوس معنی‌دار دارند.
نتیجه‌گیری: نتایج این پژوهش نشان داد که به‌کارگیری مدیریت مشارکتی می تواند راهکاری مناسب برای کاهش مقاومت کارکنان در برابر تغییرات باشد.

متن کامل [PDF 336 kb]   (2480 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1395/4/16 | انتشار: 1395/9/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.