دوره 3، شماره 4 - ( 1397 )                   جلد 3 شماره 4 صفحات 344-332 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران
چکیده:   (2594 مشاهده)
زمینه و هدف: ویژگی‌های شخصی و سازمانی بر نحوه عملکرد پرستاران و کیفیت آن نقش مهمی دارد. هدف از این پژوهش تعیین روابط ساختاری خویشتن پذیری، گرانباری نقش و عدالت سازمانی با فرسودگی شغلی در پرستاران زن بود.
روش پژوهش: پژوهش حاضر از نوع همبستگی بود. جامعه آماری کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان‌های دولتی اهواز بودند. نمونه این پژوهش شامل 300 پرستار بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله‌ای انتخاب شدند. ابراز گردآوری داده‌ها شامل پرسشنامه فرسودگی شغلی، پرسشنامه پذیرش بی قید و شرط خود، پرسشنامه گرانباری نقش و پرسشنامه عدالت سازمانی بود. داده‌ها با استفاده از الگوی معادلات ساختاری و با نرم افزار 21  Amos مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بر اساس یافته‌های توصیفی، میانگین و انحراف معیار متغیر فرسودگی شغلی (9/83 ± 62/77)، خویشتن‌پذیری (8/46 ± 74/20)، گرانباری نقش (2/34 ± 10/52)، عدالت توزیعی (2/00 ± 13/50)، عدالت رویه‌ای (3/30 ± 19/37) و عدالت تعاملی (4/04 ± 25/87) بود. تحلیل‌ها نشان داد که بین خویشتن­ پذیری با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی و نمره کل فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنی‌دار وجود داشت (0/01 > p). بین عدالت توزیعی، رویه‌ای و تعاملی با مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی و نمره کل فرسودگی شغلی رابطه منفی و معنی‌دار وجود داشت (0/01 > p) و بین گرانباری نقش با خستگی هیجانی، مسخ شخصیت و فقدان موفقیت فردی و نمره کل فرسودگی شغلی رابطه مثبت و معنی‌داروجود داشت (0/01 > p).
نتیجه‌گیری: با توجه به اثر مستقیم مؤلفه‌های شخصیتی (خویشتن‌پذیری) و سازمانی (عدالت سازمانی و گرانباری نقش) بر فرسودگی پرستاران، لازم است وزارت بهداشت و درمان در جهت تقویت ویژگی‌های شخصیتی تأثیرگذار و بهینه‌سازی شرایط کاری پرستاران، اقدامات لازم و ضروری را انجام دهد.
متن کامل [PDF 976 kb]   (1071 دریافت)    
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1397/7/14 | انتشار: 1397/12/27

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.