دوره 7، شماره 1 - ( 3-1401 )                   جلد 7 شماره 1 صفحات 31-17 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.IAU.B.REC.1399.014


XML English Abstract Print


استادیار، گروه مدیریت دولتی، دانشکده علوم انسانی، واحد بروجرد، دانشگاه آزاد اسلامی، بروجرد، ایران
چکیده:   (676 مشاهده)
زمینه و هدف: پدیده سوءرفتار سازمانی به عنوان یک پدیده مخرب یا منفی، ارزشهای اجتماعی، هنجارها و انتظارات سازمانی مشترک را به چالش کشیده است. ازاینرو، مطالعه عوامل پیش بینی کننده سوءرفتار سازمانی، با هدف کاهش اثر ویژگیهای ناخوشایند شخصیت کارکنان از طریق هماهنگ کردن کارکنان با استانداردهای رفتاری، سیاست‌ها و راهبردهای سازمانی در سیستم‌های مراقبت بهداشتی درمانی ضروری به نظر می‌رسد. لذا، در این پژوهش صفات تاریک شخصیت و هوشیاری سازمانی در جهت کاهش سوءرفتار سازمانی مورد بررسی قرار گرفت.
روش پژوهش: پژوهش مقطعی حاضر با رویکرد مدلسازی معادلات ساختاری در سال ۱۳۹۹ انجام شد. جامعه هدف، کارکنان حوزه مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی اورژانس ۱۱۵ استان لرستان بود. نمونه بر اساس جدول کرجسی- مورگان، ۲۱۷ نفر محاسبه شد و نمونه‌گیری در دسترس صورت گرفت. برای تعیین روایی سازهها، از روایی واگرا و همگرا، و برای تعیین پایایی ابزار از ضریب آلفای کرونباخ و پایایی ترکیبی استفاده شد. روش تحلیل داده‌ها، مدلسازی معادلات ساختاری با بهره­گیری از نرم­افزارهای SPSS ۲۳ و Smart PLS ۳.۵ بود.
یافته‌ها: یافته‌ها نشان داد صفات تاریک شخصیت با مقدار معنی­داری (۶/۲۳۲) و ضریب مسیر (۰/۴۰۱) بر سوءرفتار سازمانی تأثیر مثبت و معنی­دار؛ و با مقدار معنی ­داری (۸/۷۴۱) و ضریب مسیر (۰/۴۵۵ -) بر هوشیاری سازمانی تأثیر منفی و معنی­داری داشته‌است. هوشیاری سازمانی با مقدار معنی­داری (۵/۱۸۷) و ضریب مسیر (۰/۳۷۳-) بر سوءرفتار سازمانی تأثیر منفی و معنی­داری داشت. همچنین هوشیاری سازمانی با ضریب تأثیر مستقیم ۰/۴۵۵ - و غیر مستقیم ۰/۳۷۳ - و سطح معنیداری مستقیم ۵/۱۸۷ و غیرمستقیم ۸/۷۴۱ (۱/۹۶< t < ۱/۹۶-) نقش میانجی بین صفات تاریک شخصیت و سوءرفتار سازمانی را تبیین مینماید. کیفیت مدل نهایی پژوهش با شاخص برازش کلی مدل (GOF) (۰/۳۷۸) از برازش مناسب برخوردار بود.
نتیجه‌گیری: با توجه به نقش معنی‌دار صفات تاریک شخصیت و هوشیاری سازمانی در رابطه با پیش بینی سوءرفتار سازمانی کارکنان، به مدیران فوریت‌های پزشکی- اورژانس ۱۱۵ استان لرستان پیشنهاد می‌شود ضمن شناسایی و مدیریت این صفات، از طریق تقویت هوشیاری سازمانی کارکنان، مانع نقض عمدیِ هنجارهای سازمانی توسط کارکنان شوند.
 
متن کامل [PDF 1434 kb]   (294 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (190 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1400/10/5 | انتشار: 1401/3/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.