دوره 7، شماره 2 - ( 1401 )                   جلد 7 شماره 2 صفحات 171-163 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، گروه مدیریت دولتی، واحد کرمان، دانشگاه آزاد اسلامی، کرمان، ایران ، m.mehrvarz1400@yahoo.com
چکیده:   (307 مشاهده)
زمینه و هدف: مدیریت دانش سازمان‌ها را قادر خواهد ساخت تا با بهره‌گیری از هوش و مهارت کارکنان توانمندی‌های خود را ارتقا دهند. مدیریت دانش بر ارتقا عملکرد سازمانی و توسعه‌ی آن تاثیر دارد. بنابراین این مطالعه با هدف بررسی رابطه معیارهای مدیریت دانش با میزان توسعه یافتگی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور انجام شد.
روش پژوهش: این مطالعه توصیفی-تحلیلی است که به صورت مقطعی در سال 1399 انجام شد. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور بودند که حجم نمونه 377 نفر برآورد گردید. از روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شد. ابزار جمع‌آوری داده‌ها شامل پرسشنامه­های استاندارد مدیریت دانش لاوسن و توسعه یافتگی آندش و همکاران بودند که روایی و پایایی آن‌ها بررسی و تایید شد داده‌های جمع‌آوری شده با کمک نرم­افزار SPSS 22 و با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استنباطی آزمون t تک متغیره و آنووا مورد تحلیل قرار گرفت.
یافته‌ها: نتایج نشان داد میانگین نمره مدیریت دانش در دانشگاه­های علوم پزشکی کشور، بیشتر از سطح متوسط بود که بالاترین و پایین‌ترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد دانش آفرینی و ذخیره دانش بود. همچنین میانگین توسعه‌یافتگی متوسط به بالا بود که بالاترین و پایین‌ترین میانگین به ترتیب مربوط به ابعاد امکانات آموزشی دانشجویان و امکانات آموزشی و پژوهشی دانشگاه بود. همچنین بین مدیریت دانش و ابعاد آن به جز بعد دانش آفرینی با میزان توسعه یافتگی رابطه معنی‌داری وجود داشت.
نتیجه‌گیری: نتیجه کلی این مطالعه نشان داد سطح توسعه یافتگی در دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور در سطح متوسط به بالا بوده‌است. با توجه به اینکه مدیریت دانش بر توسعه یافتگی دانشگاه‌ها تاثیر مثبت و معنی‌داری دارد، توجه بیشتر به مدیریت دانش می‌تواند به رشد توسعه یافتگی دانشگاه‌ها کمک نماید.

 
متن کامل [PDF 757 kb]   (154 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (142 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: عمومى
دریافت: 1401/2/21 | انتشار: 1401/6/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.