دوره 8، شماره 2 - ( 1402 )                   جلد 8 شماره 2 صفحات 115-106 | برگشت به فهرست نسخه ها

Ethics code: IR.SSU.SPH.REC.1397.065


XML English Abstract Print


کارشناسی ارشد مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، مرکز تحقیقات مدیریت و سیاستگذاری سلامت، گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید صدوقی یزد، یزد، ایران
چکیده:   (273 مشاهده)
چکیده
زمینه و هدف: مراقبت فردی سازی شده مفهومی است که ویژگی‌های شخصی بیماران را در شرایط بالینی، وضعیت زندگی شخصی و ترجیحات آن‌ها در جهت ارتقاء مشارکت در تصمیمگیری را توصیف می‌کند. هدف این پژوهش، اعتبار سنجی نسخه فارسی پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (۲۰۰۵) بود.
روش پژوهش: این مطالعه به‌صورت مقطعی در سال ۱۳۹۸ انجام گرفت. در ابتدا پرسشنامه مراقبت فردی سازی شده سوهانن و همکاران (۲۰۰۵) که دارای ۱۹ گویه و بر روی طیف ۵ گزینه‌ای لیکرت (۱ = کاملاً مخالف، ۲ = مخالف، ۳ = نظری ندارم، ۴ = موافق، ۵ = کاملاً موافق) بود، به روش پیش رو و پس رو (Forward-Backward) ترجمه گردید. سپس روایی محتوا و ظاهری آن با اخذ نظرات ۱۰ نفر از متخصصان مدیریت سلامت (رشته‌های مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، سیاستگذاری سلامت و اقتصاد سلامت) موردسنجش قرار گرفت. پایایی درونی پرسشنامه نیز با استفاده از نظرات ۲۰ نفر از بیماران بستری در بخش‌های زنان، داخلی و جراحی ۳ بیمارستان‌ آموزشی یزد، بررسی گردید و ضریب آلفای کرونباخ (۰/۹۳) از طریق نرم‌افزار SPSS ۲۰ محاسبه شد.
یافته‌ها: نتایج محاسبه روایی محتوا نشان داد که تمامی گویههای پرسشنامه حاضر دارای نسبت روایی محتوایی (Content Validity Ratio) قابل‌قبول بودند و شاخص روایی محتوایی (Content Validity Index) نیز برای این پرسشنامه مقدار ۰/۷۳محاسبه گردید. سنجش روایی ظاهری نیز نشان داد که تمام متخصصان گویههای پرسشنامه را تأیید نمودند. آلفای کرونباخ کل پرسشنامه ۰/۹۳بود و برای ابعاد "وضعیت بالینی"، "وضعیت زندگی شخصی" و "کنترل تصمیم گیرانه بر مراقبت" به ترتیب ۰/۹۰، ۰/۸۷و ۰/۹۰به دست آمد که نشان‌دهنده میزان مطلوب آلفا کرونباخ بود و بدین ترتیب پایایی پرسشنامه نیز مورد تأیید قرار گرفت و هیچ‌کدام از گویه‌های پرسشنامه حذف نشدند.
نتیجه‌گیری: پرسشنامه مذکور می‌تواند، به‌عنوان ابزاری معتبر و ارزشمند جهت بررسی وضعیت مراقبت فردی سازی شده بیماران مورداستفاده قرار گیرد.

 
متن کامل [PDF 357 kb]   (243 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (41 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1402/1/29 | انتشار: 1402/6/29

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.