دوره 7، شماره 4 - ( 1401 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 391-380 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


استادیار، گروه روانشناسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران ، h.farahani@modares.ac.ir
چکیده:   (338 مشاهده)
زمینه و هدف: همه­گیری کووید-۱۹ پیامدهای روان‌شناختی زیادی برای بیماران مبتلابه کمردرد مزمن به همراه داشت. پژوهش حاضر باهدف اثربخشی درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد بر تنظیم هیجانی و پریشانی روان‌شناختی در بیماران مبتلابه کمردرد مزمن دارای اضطراب کووید-۱۹ انجامشد.
روش پژوهش: روش پژوهش حاضر نیمهتجربی و طرح آن به‌صورت پیشآزمون - پسآزمون با گروه کنترل بود. جامعه آماری پژوهش شامل بیماران مبتلابه کمردرد مزمـن شـهر تهران در سال ۱۴۰۰ بود. نمونه موردمطالعه شامل ۳۰ بیمار مبتلابه کمر‌درد که با استفاده از روش نمونه­گیری در دسترس انتخاب و به‌صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل تقسیم شدند. ابزار گردآوری شامل پرسشنامه­های اضطراب کووید-۱۹ (علی پور و همکاران (۱۳۹۸))، تنظیم هیجان (گـراس و جـان (۲۰۰۳)) و پریشانی روان‌شناختی (لاویبوند و لاویبوند (۱۹۹۵)) بود. گروه آزمایش ۸ جلسه ۹۰ دقیقه­ای درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد را دریافت کردند ولی گروه کنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکردند. داده­های پژوهش با استفاده از آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار)، نرمالیتی (آزمون شاپیرو-ویلک)، تحلیل کوواریانس چند‌متغیره، آزمون تحلیل کوواریانس تک‌متغیری در متن مانکووا و آزمون‌های لوین، باکس و خی­دو بارتلت در سطح معنی‌داری ۰/۰۵ توسط نرم­افزار SPSS ۲۴ مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت.
یافته­ها: نتایج پژوهش حاضر نشان‌داد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد به‌صورت معنی‌داری باعث افزایش تنظیم هیجان (ارزیابی مجدد و سرکوبی) و کاهش پریشانی روان‌شناختی (افسردگی، اضطراب و استرس) در بیماران مبتلابه کمردرد مزمن دارای اضطراب کووید-۱۹ شده‌است (۰/۰۵ > p).
نتیجه‌گیری: بر اساس یافته­های به‌دست‌آمده می­توان نتیجه­گیری کرد که درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد توانسته است باعث کاهش مشکلات روان‌شناختی بیماران دارای کمردرد مزمن دارای اضطراب کووید-۱۹ شود. بدین منظور پیشنهاد می­شود کارگاه و برنامه­هایی توسط روان­شناسان و متخصصان درد برای بیماران دارای کمردرد مزمن برگزار شود.
 
متن کامل [PDF 854 kb]   (191 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (155 مشاهده)  
نوع مطالعه: پژوهشي | موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1401/9/21 | انتشار: 1401/12/22

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.