راهنمای تنظیم و تدوین مقالات مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت

درباره مجله راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت

فصلنامه راهبردهای مدیریت در نظام سلامت با هدف نشر و به اشتراک گذاری آخرین یافته‌های پژوهشی در زمینه مدیریت سلامت، اقتصاد سلامت و سیاستگذاری در سلامت، به منظور گسترش به کارگیری این علوم در بهبود نظام سلامت منتشر میشود. همچنین این نشریه تلاش می کند که سطح علمی اساتید، پژوهشگران و دانشجویان حوزه سلامت را از طریق انتشار به موقع دستاوردهای پژوهشی ارتقا دهد. این فصلنامه از سال 1395 توسط دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد به‌صورت پیوسته منتشر می گردد.

 مقالات مورد قبول جهت چاپ در این مجله شامل موارد زیر می باشند:

 • مقالات پژوهشی/ اصیل 
 • مقالات مروری 
 • مرور (معرفی) کتاب
 • نامه به سردبیر  
  فصلنامه راهبرد‌های مدیریت در نظام سلامت مقالات در حوزه‌های زیر را پذیرش و منتشر می کند:
 • مدیریت مؤسسات مراقبت سلامت
 • سیاستگذاری و تحلیل سیاست‌های سلامت
 • اقتصاد سلامت
 • مدیریت منابع سلامت
 • ارزشیابی و اعتبار بخشی مؤسسات مراقبت سلامت
 • سلامت و توسعه
 • ارزیابی فناوری سلامت
 • آینده پژوهی در سلامت
 • بازاریابی مراقبت‌های سلامت
 • مدیریت سلامت در بلایا و فوریت‌ها
 • گزارش مورد مدیریتی در حوزه سلامت
 • مطالعات تطبیقی در حوزه سلامت
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت، مقالات در حوزه های فوق را به زبان فارسی (متن کامل) و با چکیده انگلیسی منتشر می نماید.
 
معیارهای قانونی و اخلاقی در نشر مقالات
 • نشریه از پذیرفتن مقالات به چاپ رسیده در نشریات داخلی یا خارجی یا در حال بررسی امتناع ورزیده و نویسنده(گان) باید در تعهد نامه خود به این نکته اشاره کنند که مقاله به صورت هم زمان برای نشریه دیگری ارسال نشده یا به چاپ نرسیده است و تا قبل از دریافت پاسخ نهایی برای مجله دیگری ارسال نخواهد شد.
 • چاپ مقاله ای که قبلاً در همایش‌ها به صورت سخنرانی یا پوستر ارائه و در خلاصه مقالات منتشر شده است  بلا مانع می باشد امّا ضروری است که مراتب با ذکر تاریخ ارائه و مشخصات کامل همایش اعلام گردد.
 • کلیه نویسندگان مقاله از ارسال آن مطلع بوده و فرم تعهد نامه مقاله باید حاوی امضاء همه نویسندگان باشد.
 • مسؤولیت حقوقی عدم درج نام و نام خانوادگی تمامی افراد بر عهده نویسنده مسؤول می باشد.
 • مسؤولیت صحت و سقم مطالب مقاله، ترتیب اسامی صاحبان اثر با توجه به میزان مشارکت آنان، پاسخگویی به مراجع تأمین کننده منابع مالی پژوهش درصورت عدم ذکر نام ایشان در صفحه عنوان و پاسخگویی به هر گونه ادعای حقوقی در مورد حق مؤلف یا محتوا به عهده نویسنده(گان) است.
 • مجله مسؤولیتی در قبال دعاوی بین نویسندگان و نیز نویسندگان با مراجع دیگر ندارد.
رعایت موازین اخلاقی
تاییدیه اخلاقی
مقاله بایستی دارای تأیید کمیته اخلاق باشد و این موضوع در متن مقاله مورد اشاره قرار گیرد و تاییدیه کمیته اخلاق برای دفتر مجله ارسال گردد.
رضایت آگاهانه
نویسندگان باید فرم رضایت آگاهانه را قبل از انجام مطالعه از همه مشارکت کنندگان اخذ کنند و یا در صورت عدم توانایی مشارکت کنندگان به ارائه، رضایت آگاهانه از سرپرست قانونی آن‌ها گرفته شود.
سپاسگزاری
 • در این بخش می‌توان از افراد و یا سازمان‌های همکار در پژوهش که در معیار نویسنده‌ی مقاله قرار نمی‌گیرند قدردانی کرد.
 • این موضوع شامل همه‌ی افرادی است که به صورت مادی یا معنوی (کمک فنی، نوشتاری و غیره) نویسنده(گان) را یاری کرده اند.
 •  ضروری است که حتی الامکان علت قدردانی از افراد و نقشی که آن ها ایفاد نموده اند به اختصار ذکر شود.
  شرایط نویسندگی
ذکر اسامی نویسندگان در مقاله بایستی طبق معیار‌های تعریف شده توسط کمیته سردبیران مجلات علوم پزشکی دنیا (ICMJE) باشد، بر این اساس شخصی نویسنده (یا یکی از نویسندگان) مقاله محسوب می شود که همه معیارهای زیر را داشته باشد:
 • سهم قابل توجهی در حداقل یکی از فعالیت‌های زیر را داشته باشد: الف) ارایه‌ی ایده پژوهشی یا طراحی مطالعه ب) جمع آوری داده‌ها  ج) آنالیز و تفسیر
 • در نوشتن مقاله به صورت پیش نویس مقاله و یا مرور نقادانه آن که منجر به اصلاح محتوای علمی مقاله گردد، نقش داشته باشد.
 • مقاله نهایی شده را مطالعه و تایید کرده باشد.
 • پاسخگویی مناسب داشته باشد و صحت و درستی تمام بخش‌ها‌ی مقاله را تضمین نماید.
مشارکت نویسندگان
در این بخش میزان مشارکت هر یک از نویسندگان مقاله ذکر گردد. ضمناً با توجه به فرآیند داوری کور در این بخش از ذکر نام کامل نویسندگان خودداری گردد و حروف اول نام و نام خانوادگی جلوی عناوین ذیل نوشته شود مانند: س. الف
طراحی پژوهش:          
جمع آوری داده‌ها:
تحلیل داده‌ها:
نگارش و اصلاح مقاله:

 
سازمان حمایت کننده
 • در صورتی که مقاله حاصل نتایج طرح پژوهشی یا پایان نامه باشد، لازم است نام مرکز یا سازمان تأمین کننده بودجه طرح یا پایان نامه همراه با شماره آن اعلام گردد.
 • اگر از هیچ سازمانی کمک مالی صورت نگرفته، ذکر گردد.
  تعارض منافع
 • نویسنده(گان) باید همه وابستگی‌هایی را که ممکن است به عنوان ایجاد تعارض منافع در نظر گرفته شود، آشکار سازند و هرگونه کمک مالی و غیر مالی دریافتی و تعارض منافع احتمالی را گزارش کنند.
 •  با توجه به اینکه تعارض منافع بخشی از اخلاق پژوهشی است، مجله حق هر گونه تصمیم گیری در مورد مقاله‌هایی که تضاد را مطرح نکردند خواهد داشت و پاسخگوی اختلافات و شکایات نویسندگان و حامیان در این زمینه نخواهد بود.
 • اگر تعارض منافع وجود ندارد، لطفاً نوشته شود.
سوء استفاده علمی
در این مجله سرقت علمی، جعل و تحریف به عنوان سوء استفاده علمی شناخته می شود.
سرقت علمی
 • مطالب مقاله نبایدکپی از مقالات مشابه باشد و نویسندگان مقاله، در صورت استفاده از تمامی یا قسمتی از مطالب یا ایده‌های منتشر شده یا منتشر نشده فرد یا افراد دیگر، بایستی به روش مناسب، استناد نموده و منبع را ذکر نمایند و یا با کسب اجازه در موارد ضروری باشد.
 • این مجله با استفاده از نرم افزار های مناسب (plagscan و Plagiarism Checker) سرقت معنوی را مورد بررسی قرار می دهد.
جعل
 • به عنوان ساخت داده، نتایج وگزارش آن ها تعریف می شود.
تحریف
 • دستکاری روش کار، ابزار و یا تغییر و حذف داده ها و نتایج، به‌طوریکه تحقیق به عنوان یک مطلب ثبت شده، مشخص نگردد.
کمیته اخلاق نشر
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت هنوز به عضویت کمیته اخلاق نشر ( COPE) در نیامده است ولی خود را ملزم به رعایت اصول آن می‌داند و همچنین سعی خواهد نمود در آینده نزدیک عضو
کپ شود.  لطفاً برای آگاهی بیشتر به راهنماهای کمیته اخلاق نشر مراجعه نمایید (COPE).
 
هزینه
 این مجله هیچ هزینه‌ای بابت چاپ مقاله دریافت نمی‌کند. بارگزاری و ارسال مقاله به مجله و همچنین دسترسی به کلیه مقالات منتشر شده رایگان می باشد.
 
شیوه داوری
دست نوشته های رسیده به دفتر مجله، در صورت تایید عنوان و رعایت اصول نگارشی مجله، به صورت محرمانه و بی نام برای 2 یا 3 داور همتا که حتی الامکان از اعضای هیات تحریریه مجله نباشند، ارسال می‌گردد و پس از اخذ نظر داوران و تایید هیات تحریریه، در صورت پذیرش اولیه مقاله، اشکالات مطرح شده جهت اصلاح، به نویسنده مسؤول اعلام می‌گردد. نویسنده بایستی در اسرع وقت اصلاحات را انجام داده و مقاله را به دفتر مجله عودت دهد. پس از کنترل انجام اصلاحات درخواستی، مقاله، جهت تایید اصلاحات، مجدد برای داوران ارسال می‌گردد و در صورت تایید نهایی داوران، مورد پذیرش قرار می‌گیرد. متوسط زمان داوری مقالات تا پذیرش نهایی 4 تا 6 ماه می باشد (مراحل ارسال تا انتشار مقاله).

روند ثبت شکایت
امیدواریم که هیچ شکایتی صورت نگیرد. اگر این اتفاق بیفتد، سعی خواهیم کرد بلافاصله آن را در دستور کار قرار دهیم. شاکی باید آگاه باشد که موضوع را نمی توان مورد بررسی قرار داد مگر اینکه نویسنده مسؤول یا نویسنده و احتمالاً مؤسسه یا شرکتی که در آن تحقیق انجام شده است از شکایت مطلع شود.
    چطور شکایت را مطرح کنیم؟
 • بهترین راه برای تماس با ما از طریق ایمیل است. شکایات باید به وضوح شامل موضوع، شخص یا رویداد مربوط به مجله باشد.
 • هر زمان ممکن باشد، شکایات توسط عضو مربوط هیئت تحریریه رسیدگی می شود. اگر آن شخص نتواند به شکایت رسیدگی کند، به هیئت تحریریه مجله ارجاع داده می شود.
 • شکایاتی که تحت نظارت هیئت تحریریه مجله نباشد به کمیته اخلاق تحقیقاتی دانشکده بهداشت ارسال می شود. سرانجام، اگر شکایات در کمیته اخلاق دانشکده حل نشود، به کمیته اخلاق تحقیقاتی دانشگاه شهید صدوقی ارسال می شود.
 • در صورت امکان، پاسخ کامل در طی 4 هفته داده می شود. اگر این امکان پذیر نباشد، ظرف 4 هفته پاسخ موقت داده می شود.
کپی رایت
محتویات مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت تحت پوشش قوانین حق نشر و تکثیر بین المللی (
CC-BY-NC) است. طبق این مجوز همه استفاده کنندگان اجازه مطالعه، کپی و توزیع مطالب مجله برای مقاصد غیر تجاری منوط به ارجاع به کار اصلی را دارا می‌باشند.
 
استرداد
مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت برای استرداد مقالات منتشر شده از فلوچارت کمیته بین الملی اخلاق نشر استفاده می کند.
 
بانک ها و نمایه ها
مقالات منتشر شده توسط مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت در وب سایت مجله و چندین پایگاه داده بین المللی در سراسر جهان بایگانی می شوند. این بایگانی ها شامل:
Google Scholar
DOAJ (Directory of Open Access Journals)
Index Copernicus
ISC (Islamic World Science Citation Center)
Others

کلیه نشریات در کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی بایگانی می شود.
 
تبلیغات
این مجله هیچ تبلیغاتی را به‌صورت آنلاین و پرینتی انجام نمی‌دهد.
 
بدنه مقالات
صفحه عنوان
 • شامل نوع مقاله، عنوان کامل مقاله، عنوان کوتاه، نام و نام خانوادگی نویسنده(گان)، رتبه علمی و وابستگی سازمانی، نویسنده مسؤول
 • نوع مقاله: پژوهشی، مروری، نامه به سردبیر و مرور کتاب
 • عنوان کامل مقاله: شفاف و بیانگر هدف مطالعه باشد. حداکثر 20 کلمه و بدون سرواژه باشد.
 • نام و نام‌خانوادگی کامل نویسنده(گان): نام نویسنده مسؤول با ستاره مشخص گردد.
 • آدرس کامل نویسنده مسؤول: شامل نشانی دقیق پستی، پست الکترونیک، شماره تلفن ذکر شود.
مقاله پژوهشی
 • شامل چکیده، واژه های کلیدی، مقدمه، روش پژوهش، یافته ها، بحث، نتیجه گیری، سپاسگزاری، مشارکت نویسندگان، سازمان حمایت کننده، تعارض منافع، منابع می باشد.
 • متن مقاله بدون احتساب صفحه عنوان، چکیده و منابع حداکثر 3 هزار کلمه باشد.
 • چکیده باید دارای ساختار: زمینه و هدف، روش پژوهش، یافته ها، نتیجه گیری و حداکثر 300 کلمه باشد.
 • واژه های کلیدی بین 3 تا 6 کلمه باشد. برای انتخاب واژه های کلیدی از لیست سرعنوان های موضوعی پزشکی (MeSHاستفاده شود.
مقاله مروری
 • مقاله مروری تحلیلی یا سیستماتیک: دارای همان ساختار مقالات پژوهشی می باشد.
 • مقالات مروری غیر سیستماتیک: شامل چکیده، واژه‌های کلیدی، مقدمه، روش پژوهش و مرور، شرح مقاله (شرح یافته‌های مهم مقالات بررسی شده)، نتیجه گیری، سپاسگزاری، مشارکت نویسندگان، سازمان حمایت کننده، تعارض منافع، منابع می باشد.
 • مقاله مروری بدون احتساب صفحه عنوان، چکیده و منابع حداکثر 4 هزار کلمه باشد.
 • چکیده مقاله مروری بایستی ساختار یافته شامل هدف، منابع اطلاعات و روش‌های انتخابی برای مطالعه، یافته‌ها، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی و حداکثر 300 کلمه باشد.
 • واژه های کلیدی بین 3 تا 6 کلمه باشد. برای انتخاب واژه های کلیدی از لیست سرعنوان های موضوعی پزشکی (MeSHاستفاده شود.
مرور (معرفی) کتاب
 • مرور (معرفی) کتاب شامل عنوان کتاب، محتوای کتاب، نتیجه گیری، منابع و چکیده انگلیسی بدون ساختار می باشد. تعداد کلمات مرور (معرفی) کتاب حداکثر 3500 کلمه باشد.
 • چکیده معرفی (مرور) کتاب بایستی ساختار یافته شامل عنوان کتاب، معرفی کتاب، نتیجه گیری، واژه‌های کلیدی در حداکثر 125 کلمه باشد.
نامه به سر دبیر
 • نامه به سردبیر در مورد موضوعات مرتبط با مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت نوشته شود.
 • نامه به سردبیر به صورت یک نامه حداکثر هزار کلمه می باشد.
 • این مقالات باید شامل عنوان، چکیده، واژه های کلیدی، متن اصلی و منابع باشد.
منابع
تمامی مقالات باید دارای منابع مرتبط و به روز باشند. کلیه منابع و مآخذ مقاله باید به زبان انگلیسی و به شیوه ونکوور نوشته شوند.
استناد به مجلات (تا شش نویسنده)

نام خانوادگی نویسنده ی اول حرف اول نام کوچک نویسنده ی اول، نام خانوادگی نویسنده ی دوم  ‌حرف اول نام کوچک نویسنده ی دوم، تا نویسنده ششم. عنوان کامل مقاله. عنوان مجله سال انتشار مجله؛ دوره (شماره): شماره صفحه اول مقاله- شماره صفحه آخر مقاله.
Example: Bragard I, Dupuis G, Razavi D, Reynaert C, Etienne AM. Quality of work life in doctors working with cancer patients. Occup Med 2012; 62(12):34-36
استناد به مقالات فارسی
استناد به مقالات فارسی مانند مقالات لاتین و به زبان انگلیسی می باشد و در انتهای منبع کلمه
[Persian] افزوده شود که مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است.
Example: Norouzi Chakoli A, Nourmohammadi H, Vaziri E, Etemadifard A. Science production in Iran in 2005 and 2006 according to ISI statistics. Ketab 2007;18(3):71-90. [Persian]
تذکر 1: در صورت وجود شماره‌ی doi، این شماره‌ در انتهای منبع ذکر شود.
Example: Ajami S, Bagheri Tadi T. Barriers for adopting Eelectronic Health Records (EHRs) by physicians. Acta Inform Med 2013; 21(2):129-34. doi: 10.5455/aim.
 توجه: اگر تعداد نویسندگان هر کدام از منابع بیش از 6 نفر باشد، پس از نویسنده ششم ویرگول گذاشته و عبارت et al. ذکر شود. ضمناً، در تعدادی از مجلات به جای دوره یا جلد از عبارت سال استفاده می شود برای مثال سال پنجم که برابر با دوره است.
 • استناد به کتاب تا شش نویسنده:
نام خانوادگی نویسنده‌ی اول حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی اول، نام خانوادگی نویسنده‌ی دوم حرف اول نام کوچک نویسنده‌ی دوم، تا نویسنده‌ی ششم. عنوان کتاب. شماره ویرایش. محل نشر: ناشر؛ سال انتشار: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
Example: Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R. Health reform .4th ed. USA: Oxford university press, Inc.; 2004-33-5.
 • سازمان به عنوان نویسنده یا ناشر:
چنانچه نویسنده یا ناشر یک اثر، سازمان باشد نام آن سازمان به جای نام نویسنده ارائه می شود. بقیه‌ی اطلاعات کتابشناسی به صورت فوق تنظیم می گردد.
 • استناد به کتاب با بیش ازشش نویسنده:
بعد از نویسنده ی ششم واژه ی«.et al» اضافه می شود.
Example:Roberts M, Hsio W, Berman P, Reich MR, Wright JC, Kim R, et al. Getting health reform right: a guide to improve performance. USA: Oxford university press, Inc.; 2008: 101-11.
 • استناد به فصلی از کتاب که هر فصل آن دارای نویسنده یا نویسندگانی مجزا است:
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان) فصل. عنوان فصل.In:  نام خانوادگی ویراستار اول کتاب حرف اول نام کوچک ویراستار اول کتاب، نام خانوادگی ویراستار دوم کتاب حرف اول نام کوچک ویراستار دوم کتاب، editors  . عنوان کامل کتاب. شماره ویرایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار کتاب: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
Example: Porter RJ, Meldrum BS. Antiepileptic drugs. In: Katzung BG, editor. Basic and clinical pharmacology. 6th ed. Norwalk (CN): Appleton and Lange; 1995:361-80.
 • استناد به کتاب فارسی:
استناد به کتاب‌های فارسی مانند کتاب‌های انگلیسی می باشد و در انتهای منبع، کلمه[Persian] افزوده شودکه مشخص شود اصل منبع به زبان فارسی است.
Example: Jadidi R, Nasiripour AA. Medical equipment management in hospitals. Arak: Arak university of medical sciences press; 2008-20-1. [Persian]
 • استناد به ترجمه کتاب:
 نام خانوادگی نویسنده اصلی حرف اول نام کوچک نویسنده اصلی. نام کتاب. شماره ویرایش. ترجمه translated by) نام کوچک مترجم نام خانوادگی مترجم(. محل انتشار کتاب ترجمه شده: نام ناشرکتاب ترجمه شده؛ سال انتشار: شماره صفحه اول مورد استفاده- شماره صفحه آخر مورد استفاده.
 مثالی از یک کتاب که به فارسی ترجمه شده است و از نسخه فارسی آن در مقاله استفاده شده است:
Example: Zimen S. End of traditional marketing area. 2nd ed. (translated by Sajad Bagherloo).Tehran: Mobaleghan publication; 2004:49-50.[Persian]
 • استناد به  مقالات  ارائه شده درهمایش ‌های علمی:
  نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). عنوان مقاله. شماره و عنوان سلسله همایش؛ سال ماه روز (های) همایش؛ برگزار کننده همایش، شهر همایش، کشور همایش. شهر ناشر: نام ناشر؛ سال انتشار مجموعه مقالات: صفحه اول مقاله- صفحه آخر مقاله.
Example: Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection, privacy and security in medical informatics. Proceedings of the 7th world congress on medical informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam: North-Holland;1992:1561-5.
 • استناد به  صفحه وب:
 نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده(گان). عنوان مقاله. آدرس اینترنتی. تاریخ آخرین دسترسی.
Example: Garfinkel PE, Lin E, Goering P. Should amenorrhea be necessary for the diagnosis of anorexia nervosa?.  Available from URL: http://biomed.niss.ac.uk. Last access: mar 3, 2014.
 • استناد به پروژه، پایان نامه و رساله دکتری:
نام خانوادگی حرف اول نام کوچک نویسنده. عنوان کامل پایان نامه [مقطع تحصیلی ارائه پایان نامه]. شهری که دانشگاه در آن قرار دارد: نام دانشگاه، نام دانشکده؛ سال دفاع پایان نامه.
Example: Wood MA. A study of the perception of the impact of modelling on the development of commitment to action in decision conferencing [Ph.D. thesis]. Perth (WA): Curtin university of technology, School of health sciences; 2004.
 • اگر پایان نامه یا رساله به فارسی می باشد، در انتها [Persian] نگاشته شود.
 • استناد به گزارش:
نام خانوادگی حرف اول نام نویسنده(گان). عنوان گزارش. سازمان منتشر کننده گزارش: کشور، شهر. سال گزارش: شماره صفحات مورد استفاده.
Example: World Health Organization. World health statisiics report on global health goals for 194 countries. WHO: Switzerland, Geneve. 2015:5-8.
 
راهنمای کلی تنظیم مقالات
 • متن مقاله  باید در نرم افزار ورد در اندازه آ4 با فونت 12 بی نازنین با فاصله سطر 1 سانتی متر و با حاشیه 3 سانتی متر از بالا و پایین و 2/5 سانتی متر از چپ و راست تایپ شده باشد. همچنین متن انگلیسی با فونت 12 تایمز نیو رومن تایپ شده باشد.
 • عکس‌ها با فرمت , TIF JPEG یا GIF باشند تا واضح ترین تصویر را در نسخه ی تارنمای مقاله داشته باشند.
 • زبان مجله فارسی با چکیده انگلیسی است، بنابراین می بایست متن مقاله از نظر نگارش ادبی بدون ایراد بوده و آیین نگارش زبان فارسی به طور کامل رعایت شود.
 • در صورت به کار بردن معادل فارسی اصطلاحات علمی و یا استفاده از اصطلاحات زبان انگلیسی، اصل کلمات به زبان اصلی در داخل پرانتز اضافه شود.
 • سر واژه‌ها: در عنوان و چکیده مقاله از سر واژه استفاده نشود.
 • در متن مقاله سرواژه‌ها در اولین استفاده به صورت کامل (و سرواژه داخل پرانتز) و در موارد بعدی به صورت سرواژه ارائه شود.
 • اسامی و نام افراد خارجی در متن به زبان فارسی آورده شود.
 • واژه (درصد) با حروف نوشته شود (مثال 29 درصد به جای % 29) و اعداد اعشار به شکل فارسی ارائه گردد مثلاً 15/06 و رقم اعشار در تمام متن مقاله یک دست باشد مثلاً تا 2 رقم.
 • تمامی اعداد در متن و جداول و برچسب‌ها در نمودار به شکل فارسی باشند و به صورت ریاضی نوشته شود.
 • تمامی جداول با فرمت و زبان فارسی طراحی شوند (از راست به چپ) و زمینه جداول و نمودار سفید باشد و راهنمای نمودار در سمت راست نمودار بیاید.
 • علامت نقل قول به صورت فارسی یعنی گیومه "    " استفاده شود.
 • در متن از پاورقی و زیرنویس استفاده نشود و مطالب در قالب متن ارائه شود.
 • نویسندگان بایستی در هنگام ارسال مقاله بعد از ذکر نام نویسندگان و وابستگی سازمانی آن‌ها، شناسه رایگان ارکید آنان را نیز در فایل مقاله ذکر نمایند.

راهنمای تنظیم جدول
 • تعداد کل جداول متناسب با حجم مقاله باشد.
 • عنوان جداول با شماره در بالای آن آورده شود و هر یک دارای عنوان فارسی،گویا و کامل باشد. مثال: جدول 1: عنوان جدول (جداول بایستی وسط چین باشند)
 • از تکرار یافته ها پرهیز گردد. محتوای جداول و... نباید مجدداً در متن تکرار شوند و به جای آن به شماره جدول ارجاع داده شود.
 • در متن به تمام جداول اشاره شده باشد.
 • فرمت جداول مثل نمونه مقالات روی سایت مجله باشد. 
 • فونت جداول بی نازنین 10 عادی باشد.
 • در پایین جداول به صورت زیرنویس سطح معنی‌داری ذکر گردد.
 • جداول باید بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا باشد و فهم آن ها نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.
 • خانه‌های جدول خالی نباشد.
 • در کل مقاله مقدار دقیق p نوشته شود. (برای مثال 0/01 = p) مگر مواردی که p کمتر از 0/001 باشد.
 • در جداول به جای p صفر نوشته شود. 0/001 >
 • قبل و بعد از علایم ریاضی فاصله لازم است. (= > < + -) مثال  0/01 = p
 • انحراف معیار ± میانگین در جداول بدین صورت نوشته شود.  مثال 4/04 ± 25/87
 
راهنمای کلی شکل و نمودار
 • نمودارها باید از کیفیت و وضوح بالایی برخوردار باشند.
 • عنوان نمودارها و اشکال پایین آن آورده شود و هر یک دارای عنوان فارسی، گویا و کامل و وسط چین باشد.
 • نمودارها و اشکال باید بدون توجه به متن مقاله کاملاً گویا باشد: فهم آن ها نباید منوط به مطالعه کامل متن مقاله باشد.

دفعات مشاهده: 24240 بار   |   دفعات چاپ: 719 بار   |   دفعات ارسال به دیگران: 0 بار   |   0 نظر

سایر مطالب این بخش

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله راهبردهای مدیریت در نظام سلامت می باشد.

طراحی و برنامه نویسی : یکتاوب افزار شرق

© 2024 CC BY-NC 4.0 | Management Strategies in Health System

Designed & Developed by : Yektaweb