دوره 6، شماره 3 - ( 1400 )                   جلد 6 شماره 3 صفحات 202-188 | برگشت به فهرست نسخه ها


XML English Abstract Print


دانشجوی دکتری مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، دانشکده علوم و فناوریهای پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
چکیده:   (1226 مشاهده)
زمینه و هدف: سلامت دهان جزو لاینفک سلامت عمومی و یکی از لازمه‌های زندگی خوب به شمار میآید. برخورداری از دهان و دندانهای سالم نیازمند مراقبتهای فردی، تدوین و اجرای برنامههای مداخله‌ای در سطح جامعه و مراقبت‌های حرفه‌ای است. هدف از انجام این پژوهش طراحی الگوی مدیریت خدمات دندانپزشکی برای ایران بود.
روش پژوهش: تحقیق حاضر از نظر هدف، کاربردی، از نظر روش اجرا جزو تحقیقات توصیفی و از نظر نوع شناسی توصیفی در زمره پژوهش‌های پیمایشی بود. جامعه آماری مورد نظر افراد خبره دندانپزشکی بودند. برای انجام مطالعه از میان سیاستگذاران، برنامه‌ریزان، مدیران، اساتید دانشگاه و کارکنان حوزه خدمات دندانپزشکی کشور، خبرگان دندانپزشکی با روش نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند جهت انجام مصاحبه‌های عمیق به روش گراندد تئوری برای گردآوری شاخص‌های مدیریت خدمات دندانپزشکی جهت ارائه مدل مناسب انتخاب شدند. متن مصاحبه‌ها تا رسیدن به اشباع نظری، عبارت به عبارت و جمله به جمله، به روش تحلیل مقایسه‌ای مداوم مورد بررسی قرار گرفت. برای تحلیل، روش نظریه مبنایی مورد استفاده قرار گرفت و داده‌های گردآوری شده در 3 مرحله کدگذاری شدند. جهت سنجش روایی محتوا در مصاحبه ها از روش بازخورد مشارکت کنندگان و دریافت نظرات همکاران استفاده شد. برای اطمینان از پایایی در مصاحبه‌ها از 2 روش بازآزمون و 2 کدگذار استفاده شد. در این مطالعه از روش دلفی در بخش طراحی مدل استفاده شد.
یافته‌ها: بر اساس مدل به دست آمده 29 عامل در مدیریت خدمات دندانپزشکی مؤثر بودند. شاخص های به دست آمده وارد نظرسنجی دلفی شدند. طی مراحل دلفی در مورد 29 شاخص اجماع حاصل گردید و در 5 بٌعد (مؤلفه) شامل برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت، نظارت و کنترل دسته بندی شدند.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه نشان داد که الگویی با 5 مؤلفه برای مدیریت خدمات دندانپزشکی کشور ایران مناسب می‌باشد و برنامه ریزان و سیاستگذاران بخش سلامت می‌توانند در راستای بهبود ارائه خدمات دندانپزشکی از آن استفاده نمایند.
متن کامل [PDF 729 kb]   (405 دریافت) |   |   متن کامل (HTML)  (250 مشاهده)  
موضوع مقاله: تخصصي
دریافت: 1398/8/13 | انتشار: 1400/9/30

بازنشر اطلاعات
Creative Commons License این مقاله تحت شرایط Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License قابل بازنشر است.